תקנון

תודה שבחרתם להשתמש בשירותי האתר. אנא קראו את כל הסעיפים המופיעים בתקנון זה. תנאי השימוש באתר המרכז לרפואה משלימה כפוף לתנאים המפורטים להלן ומהווה הסכמתך לתנאים אלו.
התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לנשים וגברים באחד.

תנאים כללים

 1. אתר “המרכז לרפואה משלימה” ( להלן “האתר”) הוא אתר בעל מטרות מסחריות ומשמש כאתר למכירת מוצרים המשווקים על ידי “המרכז לרפואה משלימה”.
 2. שימוש בשירות באתר מהווה קבלה והסכמה של כל התנאים בתקנון זה.
 3. כניסה לאתר ושימוש בו כולל תכנים הכלולים בו מהווים הסכמתך ואישורך לתנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות של האתר. 
 4. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ובמיוחד פרק רכישת מוצרים ומדיניות החזרות והחלפות.
 5. רכישת מוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין החברה.
 6. אם אינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות בתקנון זה (כולם או חלקם) עליך להפסיק להשתמש באתר לאלתר.
 7. ברכישה רשאים להשתתף בני 18 ומעלה. 
 8. ברכישה ימסרו פרטים מזהים : שם, טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני.
 9. הנהלת האתר רשאית לבצע שינויים בתקנון זה, לרבות תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ללא הודעה מוקדמת. התנאים יכנסו לתוקף עם פרסומם.

 

שימוש באתר

 1. האתר אינו יכול לוודא את זהותם של משמשיו. לפיכך הנך מתחייב כי כל המידע שתמסור באתר יהיה נכון ומדויק. אם הנך מתחת לגיל 18 עליך להשתמש באתר בליווי מבוגר אחראי. המבוגר האחראי ייחשב כמשתמש באתר.
 2. במקרה שהרכישה או המכירה כרוכה במס/אגרה/היטל כלשהו במדינה בה הנך מתגורר, הנך האחראי הבלעדי לתשלומים אלו ולאתר לא תהיה כל אחריות בשל כך, וכן אין לאתר אחריות ליידע אותך על קיומם, למעט מע”מ בישראל ונגבה ע” העסק כדין.
 3. האתר רשאי לערוך שינויים מכל סוג שהוא לצורך שיפור השירות או לכל מטרה אחרת ללא הודעה מראש.
 4. האתר רשאי לפרסם מבצעים על פי שיקול דעתו הבלעדי ולנהל את ההנחות ואורך הזמן שלהם, וכן להגביל את כמות הקניה לרוכש.

 

שמירת סודיות ופרטיות המידע

 1. ה”מידע האישי” במסגרת לקראת ביצוע עסקה ישמש לצורך ביצוע עסקאות מול העסק והשלמתן. האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע אשר יוזן על ידך אלא אם הדבר נדרש לצורך יצירת קשר עמך במקרה הצורך (כגון: אספקת מוצר, בירור, החלפה וכדומה)
 2. האתר יהיה רשאי להשתמש “במידע האישי” גם אם לא התקבלה הסכמתך במקרה שתפר את תנאי השימוש של האתר ו/או התקנון.
 3. האתר יהיה רשאי להשתמש “במידע האישי” גם אם לא התקבלה הסכמתך במקרה שיופנה לאתר צו שיפוטי המחייב אותו בגילוי אישי הנוגע לך.
 4. האתר משתמש בכל האמצעים המקובלים על מנת להבטיח את המידע האישי שלך. יחד עם זאת, במקרים שאינם בשליטת האתר, האתר אינו יכול להבטיח שצד שלישי לא מורשה יצליח לפרוץ לאתר ולעשות שימוש במידע. 
 5. כל העברה של כרטיס אשראי מהאתר נעשית בהצפנה לפי התקן. 
 6. אתה מכיר ומאשר בזאת כי מערכות המחשב והאינטרנט אינם בטוחים מיסודם וכי אין הגנה המבטיחה שהמידע יהיה מוגן לגמרי מצד שלישי. האתר ומפעיליו לא יהיו אחראיים לכל נזק מסוג כלשהו שייגרם לך באם המידע יאבד ו/או יעשה בו שימוש לרעה.
 7. האתר ומפעיליו יכולים לשמור את המידע האישי שלך וכן במידע הנוגע לרכישותיך באתר, לצורך בדיקות, חישובים סטטיסטיים, וכן על מנת להציע לך בעתיד מוצרים נוספים אשר ישווקו על ידי האתר.

 

קניין רוחני

האתר וכל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקה, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר “המרכז לרפואה משלימה” ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר “המרכז לרפואה משלימה”.
אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקה, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

רכישה באתר

 1. האתר מאפשר רכישה נוחה, קלה ובטוחה באמצעות האינטרנט.
 2. ניתן לרכוש שת המוצרים בכל עת עד לגמר המלאי.
 3. הרכישה באתר הינה באמצאות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה מחברת האשראי.
 4. מחיר המוצרים באתר כוללים את המע”מ.
 5. מחיר המוצרים אינם כוללים דמי משלוח.
 6. דמי משלוח יחושבו בהתאם לבחירת צורת המשלוח.
 7. ברכישה דרך האתר מעל 400 ₪ – המשלוח חינם.
 8. המבצע רכישה באתר מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים לתנאיו. 
 9. הקונה מודע שהשימוש באתר הוא באחריותו האישית בלבד וכי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, ויישא בכל נזק שיגרם לאתר עקב כך.
 10. האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתו וללא הודעה מראש.

 

המוצרים באתר

 1. הצילומים והתמונות המופיעים בצד המוצר הם להמחשה בלבד ויתכנו הבדלים בין המוצר שיסופק לבין התמונה.
 2. מבצע ההזמנה אחראי בלעדית על אופן השימוש במוצר הנרכש על ידו דרך האתר וכי האתר ” המרכז לרפואה משלימה” , מפעיליו ובעליו לא יהיו אחראיים ולא יישאו חלק בכל נזק שנגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה מהשימוש במוצרים הנמכרים באתר.
 3. חלק מהמוצרים באתר אינם באישור משרד הבריאות והרוכש מודע ומסכים לכך.
 4. המוצרים המוצגים באתר ומכירתם אינם מהווים המלצה או חוות דעת.

 

החזרות, החלפות וביטולים

 1. אין החזרות למוצרים מעודפי מלאי, פגי תוקף רשמי, עם תוקף של פחות משלושה חודשים, למוצרים שאריזתם נפתחה, למוצרים בהזמנה אישית, למוצרים שמרגע אספקתם לא ניתן להשתמש בהם שנית או לספקם ללקוח אחר.
 2. החלפת מוצר תיעשה תוך שבועיים מיום קבלת המוצרים. על הרוכש לבדוק את המוצר עם קבלתו. במקרה שהמוצר פגום או שונה ממה שהוזמן יסופק מוצר חדש ללא חיוב בדמי המשלוח. החזר כספי יינתן אם הרוכש הודיע על כך תוך שלושה ימים מיום קבלת המוצר, במקרה זה הרוכש ידאג להחזיר את המוצר תוך שבעה ימים מיום קבלת המוצר בדואר רשום ועל חשבונו.
 3. ניתן להחליף מוצר תוך שבועיים מיום קבלתו כאשר המוצר במצב תקין, לא נעשה בו שימוש, עם התוויות ובאריזתו המקורית., ועם קבלת המוצר ובדיקתו ישלח המוצר האחר. עלויות המשלוחים יחולו על הרוכש.
 4. הרוכש רשאי לבטל עסקה תוך 14 יום מיום קבלת המשלוח ובתנאי שהאריזה סגורה והמוצר או המוצרים במצב כפי שנשלחו. החזרת החבילה תעשה ע”י הרוכש ועל חשבונו. הזיכוי יהיה על ערך המוצרים בלבד, בניכוי דמי ביטול ע”ס 5% מערך הקניה ובתנאי שהמוצר הגיע במצב תקין תוך שבוע ימים מיום הביטול. האחריות על החזרת המוצר באחריותו של הרוכש ועל חשבונו. הזיכוי יהיה באותו אמצעי תשלום בו הרוכש ביצע את העסקה תוך 14 ימי עסקים. 
 5. הספק יהיה רשאי לבטל עסקה באופן מלא או חלקי במקרה של טעות קולמוס, היינו טעות במחיר ו/או טעות בתיאור המוצר. כמו כן במקרה של הזמנה מיוחדת לרוכש, במקרה של כוח עליון המונע את תהליך המכירה, במקרה שהעסקה לוותה בפעילות לא חוקית של הרוכשים ו/או כי המוצר אזל מהמלאי. הודעה על ביטול תימסר לרוכש טלפונית ו/או במייל שמסר באתר. 

 

אספקה

 1. המוכר ידאג לספק את המוצר שרכשת ובתנאי ששולם במלואו לכתובת שבה נרשמת לאתר אלא אם תציין כתובת שונה למשלוח.
 2. בשל איחור מפאת כוח עליון יודיע לך המוכר מיד עם ידיעתו על דבר האיחור ויאפשר לך להמתין למוצר, להחליפו במוצר אחר או לבטל את העסקה.
 3. אספקה לאזורים מוגבלים מבחינה ביטחונית תעשה בתיאום מראש.
 4. מועד אספקה עד 10 ימי עסקים מקבלת אישור חברת האשראי.
 5. המוכר לא יישא באחריות של נזק למוצר מרגע יציאת המוצר למשלוח.

 

משלוחים

 1. משלוח בדואר ישראל – בדואר רשום בלבד. האתר יספק מספר מעקב לרוכש מיד לאחר המשלוח. המשלוח בדואר ישראל על אחריות המזמין בלבד ובמקרה של תקלה יתנהל הרוכש ישירות מול דואר ישראל. הרוכש יהיה רשאי לקבל את המוצרים או החזר כספי רק לאחר שהמציא לאתר מכתב פיצויים מחברת דואר ישראל.
 2. משלוח עד הבית – באמצעות חברת הובלות. הרוכש יקבל את המוצר תוך זמן קצר ובמקרה תקלה יתנהל האתר מול חברת השליחויות בנושא במהירות האפשרית. האתר לא לוקח אחריות על זמני אספקה של חברת השליחויות.
 3. איסוף עצמי – האתר יידע את הרוכש כשהמוצר מוכן לאיסוף. איסוף עצמי בתיאום מראש בטלפון: 053-9199691.

 

האתר כללי

 1. תוכן האתר
  אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
  קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
  התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של “המרכז לרפואה משלימה” ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 3 (למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
 2. ניהול משתמשים ומבקרים באתר
  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה IP של המחשב שלו, כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש
  צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהייה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר “המרכז לרפואה משלימה”
 3. גילוי נאות
  באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ( במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר. 
 4. אזור שיפוט
  בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלתה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב


“המרכז לרפואה משלימה” מאחל לכולכם קניה נעימה וקלה. בכל שאלה או בירור ניתן לפנות אלינו בטלפון: 053-9199691